Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Publisert: 19. desember 2018 - Sist oppdatert: 19. februar 2024

Tiltak for å fremme tilgjengelighet

itslearning iverksetter følgende tiltak for å sikre tilgjengeligheten til plattformen vår:

 • Vi har et eget tilgjengelighetsteam som har som oppgave å forbedre tilgjengeligheten i plattformen vår
 • Vi inkluderer hensynet til universell utforming i alle våre interne retningslinjer
 • Vi tilbyr kontinuerlig opplæring i universell utforming for våre ansatte
 • Vi tildeler tydelige mål og ansvarsområder for tilgjengelighet

 

Status

itslearning er utformet for å være i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) inneholder detaljerte tilgjengelighetskrav for produktdesignere og -utviklere. De definerer tre nivåer av samsvar: Nivå A, nivå AA og nivå AAA.

Selv om målet vårt er WCAG 2.1 nivå AA-samsvar, har vi også brukt noen suksesskriterier på nivå AAA. For eksempel er våre UI-komponenter laget for å støtte både AA- og AAA-standarder for fargekontrast.

 

Slik tester vi for tilgjengelighet

Vår viktigste vurderingsmetode er en grundig intern evaluering der vi tester et representativt utvalg av sider og funksjonalitet på itslearning. Tilnærmingen vår er basert på anbefalinger fra W3CWeb Accessibility Iniative. Problemer som oppdages, logges og utbedres så snart som mulig. Den siste interne evalueringen ble utført i januar 2023.
En ekstern evaluering ble utført av Funka i januar 2019.
Tilgjengelighetserklæringen vår oppdateres hver gang vi gjør endringer og forbedringer som påvirker de samlede resultatene, og gjenspeiler gjeldende status. 

 

WCAG 2.1 Retningslinjer

Prinsipp 1: Oppfattelig

Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må kunne presenteres for brukerne på en måte som de kan oppfatte.

Kriterier Kommentarer
1.3.1 Informasjon og relasjoner Noen overskrifter og skjemaer er ikke kompatible. Dette vil bli rettet opp i 2024.
1.4.1 Bruk av farger Noen sider bruker farger for å formidle informasjon. Dette vil bli rettet opp i 2024.
1.4.3 Kontrast (minimum) Noen sider har tekst med lav kontrast. Dette vil bli rettet opp i 2024.
1.4.4 Endre størrelse på tekst Endring av tekststørrelsen kan føre til problemer med å lese tekst i et inndatafelt på én side. Dette vil bli rettet opp i 2024.
1.4.10 Reflow Noen sider har eldre komponenter i brukergrensesnittet som ikke fungerer optimalt når siden forstørres med 400 % eller mer. Dette vil bli rettet opp i 2024.
1.4.11 Kontrast utenfor tekst Enkelte komponenter i brukergrensesnittet har ikke høy nok kontrast. Dette vil bli rettet opp i 2024.

 

Prinsipp 2: Operabel

Brukergrensesnittkomponenter og navigasjon må kunne brukes.

Kriterier Kommentarer
2.1.1 Tastatur Sidene Kalender og Rediger brukerprofil inneholder funksjonalitet som ikke kan betjenes med tastaturet alene. Dette vil bli rettet opp i 2024.
2.4.2 Sidetittel Noen sider mangler en informativ beskrivelse. Dette vil bli rettet opp i 2024.
2.4.3 Fokus rekkefølge Kalenderen har et fokus rekkefølge som i visse arbeidsflyter kan vises utenfor rekkefølge.
2.4.4 Formål med lenken (i kontekst) Noen sider har lenkede bilder uten alternativ tekst og tekst i lenker som ikke er beskrivende nok. Dette vil bli rettet opp i 2024.
2.4.5 Flere måter En del av innholdet på itslearning er ikke tilgjengelig på andre måter enn via menyen.
2.4.6 Overskrifter og etiketter Noen sider har skjulte overskrifter uten innhold som gjør det vanskelig å forstå siden. Dette vil bli rettet opp i 2024.
2.4.7 Fokus Synlig Noen utdaterte brukergrensesnittkomponenter har manglende eller mindre ideelle fokusindikatorer. Dette vil bli rettet opp i 2024.

 

Prinsipp 3: Forståelig

Informasjon og betjening av brukergrensesnittet må være forståelig.

Kriterier Kommentarer
3.2.2 På inngang Noen sider endres betraktelig etter skjemaskift.
3.3.4 Forebygging av feil (juridiske, økonomiske, data) I testverktøyet vårt vil tester med kun fremoverrettet navigasjon ikke oppfylle dette kriteriet.

 

 

Kompatibilitet med nettlesere og hjelpemidler

itslearning er utformet for å være kompatibel med følgende hjelpeteknologier:

 • Chrome med Jaws på Windows
 • Firefox med NVDA på Windows
 • Safari med Voice Over på macOS

 

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengeligheten til itslearning er avhengig av følgende teknologier for å fungere med en kundes spesielle kombinasjon av nettleser og eventuelle hjelpeteknologier eller plugins som brukes:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

 

Tilbakemeldinger

Det kan forekomme brudd på retningslinjene på sider vi ikke har testet, og vi setter pris på tilbakemeldinger slik at disse feilene kan rettes opp så snart som mulig. Tilbakemeldinger kan sendes til accessibilityfeedback@itslearning.com. Som kunde av itslearning kan du på fag også rapportere problemer gjennom dine vanlige kommunikasjonskanaler.