Gå til innhold
Hengelåser
Lise Carlsen 24. november 20233 min lesing

Beskyttere av personvernet: Hvordan itslearning beskytter dataene dine

Oversettelse generert av en AI-oversettelsestjeneste

Skoler og universiteter samler inn og behandler store mengder personopplysninger fra studenter og ansatte, og de må sørge for at disse dataene er beskyttet mot uautorisert tilgang, misbruk eller tap. Etterlevelse av GDPR er viktig, ikke bare fordi det bidrar til å forebygge sikkerhetsbrudd, men også fordi det sikrer at databehandlingen er ansvarlig og effektiv. Hvis en utdanningsinstitusjon ikke oppfyller kravene, kan det få økonomiske konsekvenser og føre til tap av omdømme. Tilbydere av høyere utdanning kan være enda mer følsomme for negativ omdømme, ettersom dette kan påvirke studentenes skolevalg. 

Selv om personvernlovgivning ikke er noe nytt i Europa, kan det være en krevende oppgave å sørge for at institusjonen er i samsvar med GDPR. Skoler og universiteter er ofte avhengige av eksterne leverandører for ulike funksjoner, for eksempel læringsplattformer, skylagring eller e-posttjenester. Disse leverandørene fungerer som databehandlere, noe som betyr at de behandler personopplysninger på vegne av de behandlingsansvarlige (skolene eller universitetene). I henhold til personvernforordningen er det de behandlingsansvarlige som har ansvar for at GDPR  overholdes både av dem, og av databehandlerne. Det er derfor viktig at de behandlingsansvarlige er oppmerksomme på sikkerhetsrutinene ved bruk av digitale plattformer. Oppgaven med å ivareta datasikkerheten i alle ledd i kjeden blir mye større hvis institusjonens ansatte bruker mange ulike systemer. Med itslearning LMS kan du dra nytte av fordelene med en alt-i-ett-løsning som er ISO 27001-sertifisert. Det betyr at dataene dine er sikre, og at tjenesten er pålitelig.

 

Vi har GDPR i ryggraden  

Som europeisk LMS-leverandør er vi vant til å ta hensyn til personvern i alt vi gjør. Vi har alltid personvern og sikkerhet i bakhodet. Når vi utvikler en ny løsning eller introduserer en ny integrasjon i plattformen vår, følger vi en sjekkliste for personvern og vurderer spørsmål som: Krever denne funksjonaliteten nye data, eller vil den kreve at vi behandler dataene på en annen måte? Personvern er ofte en ettertanke for teknologiselskaper i regioner der personvern ikke står like sterkt,som for eksempel i USA. 

gdpr

Hva betyr dette for kundene våre? 

 

itslearning behandler kun kundedata i EU/EØS

Kundene kan være trygge på at vi håndterer dataene deres på riktig måte, både for dem selv og brukerne. itslearning deler ikke brukerdata med tredjeparter uten at kundene våre hart instruert om dette. Vi tar ansvar for å beskytte dataene dine i hele kjeden. Vi gjennomfører grundige konsekvensanalyser av alle våre samarbeidspartnere, og bruker ingen underdatabehandlere som ikke lever opp til europeisk GDPR-standard. Selv om det ikke er forbudt for personopplysninger å flyte utenfor EU, behandleritslearning konsekvent kundedata innenfor EU/EØS.

itslearning er ISO 27001-sertifisert

itslearning var en av de første leverandørene av læringsplattformer som fullt ut overholder GDPR-kravene. Vi er ISO 27001-sertifisert, noe som betyr atvi har en omfattende sikkerhetsinfrastruktur som er verifisert av uavhengige revisorer..Sertifiseringen er også vårt løfte om å foreta kontinuerlige risikovurderinger og oppgraderinger for å forbedre informasjonssikkerheten.Vi tester plattformen vår regelmessig for å avdekke eventuelle sikkerhetshull og retter dem så snart som mulig. Vi oppfordrer alle som oppdager et sikkerhetsproblem til å rapportere det til oss på en ansvarlig måte.

Kundestøtte

Teamet på itslearning har høy kompetanse på GDPR og kan hjelpe kundene våre med å oppfylle de juridiske kravene. Vi kan blant annet hjelpe kundene våre med konsekvensanalysen av personvern (DPIA). I denne vurderingen må kunden gi en oversikt over hvilke data de samler inn og hvordan de håndteres. 

Letthet i sinnet

Vår LMS gjør det mulig for utdanningsinstitusjoner å tilby et trygt og sikkert miljøfor data om ansatte og studenter, samtidig som viprioriterer effektiv skoleledelse, administrasjon og undervisning.
itslearning gjør det enklere for utdanningstilbydere å overholde GDPR ved å gjennomføre grundige konsekvensanalyser av alle underleverandører og bare behandle brukerdata innenfor EU/EØS. Dette sparer tid og ressurser for skolen og gjør det mulig for dem å fokusere på undervisning.

RELATERTE ARTIKLER