Gå til innhold
En gruppe studenter
Leslie Ahern 28. mars 20225 minutter å lese

planlegger er et utrolig nyttig verktøy for både lærer og elev.

Oversettelse generert av en AI-oversettelsestjeneste

bilde av Kristin Ansnes Ravndal
Kristin Ansnes Ravndal, Strand videregående skole

Kristin er lærer ved Strand videregående skole i Rogaland, en skole som har brukt itslearning i en årrekke. Kristin er spesielt glad i planlegger på itslearning. Det gjør en stor forskjell for henne som lærer og for elevene hun underviser.

Som lærer bestemmer jeg i stor grad selv hvordan jeg planlegger undervisningen, men samarbeid er også viktig i skolen. planlegger legger til rette for både individuell planlegging og samarbeid.

planlegger hjelper meg som lærer med å gi elevene struktur i skolehverdagen, med en klar oversikt over hva som skal gjøres og når. I tillegg har elevene tilgang til de ressursene de trenger, enten de er i klasserommet eller hjemme.

skjermbilde av den nye planlegger

I klasserommet

I mitt klasserom, som i de fleste klasserom, finner du elever med mange forskjellige personligheter og utgangspunkt. Du finner elever som ikke trenger så mye, eller i hvert fall ikke så mye ekstra. Disse elevene er som regel fornøyde og klarer seg stort sett uten ekstra støtte fra meg som lærer.

Du har også elever som av ulike grunner sliter med å holde fokus over tid, og du finner elever som sliter med mer alvorlige læringsutfordringer. Uten struktur i skolehverdagen får elever som allerede sliter utfordringer. Bruk av planlegger kan utgjøre en stor forskjell for disse elevenes mestring.

 

Bra for alle, men uvurderlig for noen

Ved hjelp av planlegger kan læreren hjelpe elevene med å mestre læringsprosessen.

For meg er planlegger kjernen i itslearning."
Kristin Ansnes Ravndal, Strand videregående skole.

 

Store fordeler med planlegger:

 • planlegger er det første eleven møter når han eller hun går inn på en fag side i itslearning. Eleven vil dermed bruke mindre tid på å finne ut hva han eller hun skal gjøre, når og hvordan.
 • Da Covid-19 kom og endret hverdagen vår og vi måtte gå over til hjemmeundervisning og senere en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring, ble bruken av planlegger enda viktigere. Behovet for klarhet ble veldig tydelig da elevene ikke lenger hadde læreren ved sin side for å veilede dem.

Hva er det i planlegger?

Det finnes mange gode verktøy i itslearning, som jeg bruker ofte, men planlegger er min absolutte favoritt. Jeg kan ikke tenke meg å jobbe uten planlegger. Jeg har testet mange alternativer fordi jeg er nysgjerrig på hva som finnes, men har ennå ikke kommet over et like komplett verktøy.

I planlegger har jeg:

 • Læringsmål
 • Årlig plan
 • Tidsplan
 • Hjemmelekser
 • Ressurser og aktiviteter
 • Egne notater

Hvorfor elsker jeg planlegger så høyt?

Alle aspekter av planleggingen kan gjøres her, slik at jeg som lærer kan fokusere på undervisningen og elevene på læringen.

Jeg oppretter planer i itslearning , og disse deles automatisk med elevene på den datoen jeg har angitt. Jeg kan redigere planene når som helst, og det beste av alt er kanskje at jeg kan gjenbruke dem. planlegger synkroniseres automatisk med ressursmappene mine, så det jeg legger inn i planlegger , lagres automatisk i riktig mappe. Dette er utrolig praktisk og tidsbesparende.

Jeg har til gode å finne et annet planleggingsverktøy som er så komplett som planlegger i itslearning."
Kristin Ansnes Ravndal, Strand videregående skole

Jeg sparer mye tid ved å bruke planlegger fordi den er brukervennlig og effektiv å bruke. Kvaliteten er svært høy, det er enkelt å bruke for meg og enkelt å bruke for studentene. All nødvendig informasjon, inkludert kalenderen, er tilgjengelig for studentene fra PC, nettbrett eller mobil når som helst.

Hvis du vil ha en fullstendig gjennomgang av hvordan jeg bruker planlegger, kan du se denne videoen:

Hva er viktigst for meg som lærer?

Fokuset er på elevene og deres behov. Med planlegger kan jeg bruke mindre tid på administrasjon, slik at jeg kan bruke mer tid på studentene. Jeg vet at studentene også setter stor pris på tydelig og enkel tilgang til oppgavene sine.

Det legges jevnlig til nye funksjoner som gir nye muligheter. Den nye plansiden(se nedenfor) er visuelt ren med et brukervennlig design som gir bedre oversikt. Muligheten til å sortere planer etter "nåværende", "tidligere", "ingen dato" eller "tema" er en stor forbedring.

Skjermbilde av den nye plansiden

Struktur og oversikt

planlegger har vært et viktig verktøy for meg under pandemien for å gjennomføre hjemmeundervisning og hybridlæring. Da jeg selv var hjemme med vondt i halsen, gjorde jeg alle ressursene tilgjengelige for elevene i en læringssti slik at alle visste hva de skulle gjøre og i hvilken rekkefølge. Det tok meg fem minutter å sette det opp. Jeg la også inn en lenke til et Teams-møte i planen. Det første elevene så, var planen, og så hadde vi et møte der elevene fikk beskjed om hva de skulle gjøre. Integrasjonen med MS Teams i itslearning er gull verdt.

Jeg foretrekker at de fleste planene mine bare dekker ett tema. Noen lærere foretrekker å lage planer for en hel uke, et undertema eller et kapittel. Slike forskjeller er ikke noe problem for elevene, siden de uansett finner alt materiell og alle aktiviteter på ett sted. Det kan være en god idé å bruke samme mal for planer på hele skolen, slik at opplevelsen blir den samme for elevene uavhengig av hvem læreren er og hvilket fag det gjelder.

Ved å kombinere planlegger med kalenderen bindes alt sammen. Elevene ser da vedlagte planer inne i kalenderen.

Hva synes studentene?

Elevene mine ville savnet planlegger hvis de ikke hadde den. Det fine er at den ligger i bakgrunnen og gjør både undervisning og læring enklere.

For å oppsummere: the planlegger is:

 • Enkel å bruke
 • Gir oversikt og forutsigbarhet
 • Tidsbesparende
 • Gir fleksibilitet innenfor et kjent rammeverk
 • Tilgjengelig fra alle enheter
 • Mulighet til å koble til kalenderen

RELATERTE ARTIKLER