Gå til innhold
Elever med hendene i været for å svare på et spørsmål i klasserommet.
Stina Boge 8. april 20222 min lesing

På ungdomsskolen trenger du en fullverdig læringsplattform.

Oversettelse generert av en AI-oversettelsestjeneste

Ungdomsskolene i Bømlo kommune tok saken i egne hender da kommunen ville si opp avtalen med itslearning. Hva fikk lærerne til å ønske å beholde plattformen som kommunen foreslo å avvikle?

I Bømlo kommune var bruken av læringsplattformen varierende, og på grunn av lav bruk, spesielt i barneskolene, valgte kommunen å si opp den overordnede avtalen med itslearning. Men for ungdomsskolene var behovene helt annerledes.

Etter en kort behovsanalyse bestemte ungdomsskolene seg for å gå sammen om å videreføre læringsplattformen. For lærere på ungdomsskolen er bruken av vurderingsverktøy spesielt viktig. At plattformen er tilpasset norske skoler og kontinuerlig fornyes, har også mye å si for en effektiv skolehverdag.

Rektor Christin Klubben ved Bremnes Ungdomsskule forklarer at verktøy som Office 365 og rene studieadministrasjonssystemer ikke dekker deres behov. "På ungdomsskolene trenger vi en plattform som støtter læring og ikke minst vurdering. Vi kan ikke klare oss i en skolehverdag bestående av Vigilo og Office 365", sier rektoren, og fortsetter "itslearning er spesielt utviklet for skoler, og det er ikke de andre systemene. I tillegg har plattformen fått et stort løft under pandemien, og fagfornyelsen er integrert på en veldig god måte.", forklarer hun.

 

"itslearning er spesielt utviklet for skoler, noe de andre systemene ikke er. I tillegg har plattformen fått et stort løft under pandemien, og fagfornyelsen er integrert på en veldig god måte."

Christin Klubben, forstander, Bremnes Ungdomsskule

 

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å utvikle og innføre nye læreplaner i Kunnskapsløftet, og alle skoler skal ta i bruk nye læreplaner fra høsten 2020.

Veien videre

Nå som plattformen er gjenvalgt, er fokuset for skolene å utnytte de tilgjengelige verktøyene på best mulig måte og øke bruken av itslearning blant både lærere og elever.

"Det er mange funksjoner i itslearning som kan gjøre skolehverdagen enklere for både lærere og elever, så vi må fremme bruken av plattformen. Dette er en flott læringsplattform som vil gjøre skolen vår bedre, men vi må sørge for at lærerne får tilstrekkelig opplæring", avslutter rektoren.

Pedagogiske konsulenter fra itslearning vil fremover samarbeide med ungdomsskolene i Bømlo kommune om opplæring og best mulig utnyttelse av læringsplattformen.

RELATERTE ARTIKLER