Gå til innhold
renisolberg 9. september 20222 min lesing

Enkel planlegging for lærerne og forutsigbar for elevene

Oversettelse generert av en AI-oversettelsestjeneste

For å unngå dobbeltarbeid ønsker Bremnes ungdomsskole i Bømlo kommune en mer samordnet planlegging av undervisningen. Elevene vil da få én praksis å forholde seg til på tvers av fag og lærere.

Bremnes ungdomsskole så itslearning planlegger som et godt verktøy for å tilpasse undervisningen og brukte tiden i god tid før sommeren, internt og i samarbeid med itslearning, til å lage retningslinjer og maler klare til skolestart. Vi har snakket med to lærere fra Bremnes ungdomsskole for å finne ut hvordan skolen har jobbet med dette prosjektet og hvilke reaksjoner det har skapt blant lærerne på skolen.

Bred forankring og involvering

Skolen jobber med å forankre planlegger gjennom gruppetimer og workshops. Ellen, kontaktlærer ved Bremnes ungdomsskole, forteller: "På workshopene har vi vist hvordan man lager planer med det nye planlegger. Det er veldig fint. Lærerne synes det er nyttig at man nå kan legge inn læringsmål og holde oversikt over hvilke læringsmål man har vært gjennom." Ungdomsskolen er også i ferd med å endre sine egne planleggingsrutiner for å unngå dobbeltarbeid og kunne gjøre all planlegging på ett sted. "En årsplan som er live i itslearning betyr mindre arbeid, og den dokumenterer tydelig hvilke mål man har vært gjennom", sier Geoffery, kontaktlærer ved Bremnes ungdomsskole.

"Bremnes Ungdomsskule har latt lærerne komme til orde både i fellestid og workshops, og på den måten har flere følt seg inkludert og gitt flere positive og konstruktive tilbakemeldinger, forklarer Geoffery.

Beathe Kathrine Moe og lærer

"Det var en a-ha-opplevelse for oss da vi fikk se hvor enkelt det er og hvordan planene brukes"

Ellen, kontaktlærer, Bremnes Ungdomsskule

Enklere og mer forutsigbar hverdag

Ellen sier: "Lærerne er positive til den nye måten å planlegge på og ser fordelene ved å bruke planleggingsmaler, og at de kan gjenbrukes over flere år av ulike lærere. Det gjør hverdagen som lærer enklere for dem, og det er også mer forutsigbart for elevene. Elevene kan ofte oppleve ulike praksiser som forvirrende, men Bremnes ungdomsskole ønsker å unngå dette ved å utvikle lignende planleggingsmaler for alle fag."

I tillegg til planlegger bruker Bremnes videregående skole også itslearning til vurdering, kommunikasjon med elevene, rekkefølge og atferd og arkivering av undervisningsressurser. Rektor Christin Klubben understreker dette ved å si at "På videregående skoler må vi ha en plattform som ivaretar læring og vurdering. itslearning er spesialutviklet for skoler, og det er ikke de andre systemene. I tillegg har plattformen fått et stort løft under pandemien, og Fagfornyelsen er integrert på en veldig god måte."

Utnytte potensialet gjennom god opplæring

Høstens 8. klassinger har ikke brukt itslearning på en stund, men av erfaring vet skolen at de allerede har mye kunnskap om digitale verktøy. De fleste kan mye, men det som blir nytt for dem, er å kommunisere og gi tilbakemeldinger til hverandre digitalt.

Christin fortsetter: "itslearning er en utmerket læringsplattform som kan forbedre læringen, men vi må sørge for at lærerne får tilstrekkelig opplæring". Derfor kommer en av itslearning sine pedagoger snart tilbake til Bømlo for å gjennomgå planlegger med enda flere lærere, slik at de kan lære mer om hvordan planer kan struktureres og deles på en enkel måte.

Vil du vite mer om vår planlegger? Les her: planlegger 2.0 - itslearning AS

RELATERTE ARTIKLER