Gå til innhold

Informasjon om brukernes personvern

Vi er opptatt av å beskytte brukernes personopplysninger.

Informasjonen på denne siden er rettet mot brukere av våre skyplattformer (itslearning, Fronter, Skoleintra) som vi leverer og drifter for våre kunder. Under disse omstendighetene opererer vi som databehandler. Hvis du er ute etter informasjon om hvordan itslearning håndterer personvern for egne formål (som behandlingsansvarlig), kan du gå til siden Personvern .

 

Her er noen ting du trenger å vite om hvordan itslearning bruker produktene våre.

  • Vi verken eier, kontrollerer eller behandler brukernes opplysninger på egen hånd. Alle personopplysninger kontrolleres av institusjonen brukeren er registrert ved. Vi bestemmer ikke formålet med eller lovligheten av hvordan brukeropplysningene behandles.
  • Vi utleverer aldri personopplysninger til noen, inkludert tredjeparter, uten skriftlig instruks fra våre kunder. Brukere anbefales å kontakte institusjonen sin hvis de har spørsmål om personopplysningene sine.
  • Vi verken selger eller prøver å tjene penger på brukernes personopplysninger. Vi lager ikke profiler ved hjelp av brukernes data til egne formål.
  • Vi sletter personopplysninger umiddelbart når kundene våre ber oss om det.
  • Både vi og kundene våre er ansvarlige for å beskytte brukernes personopplysninger. Vi bruker fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak som en del av våre sikkerhetsprosedyrer. Du kan lese om sikkerhetstiltakene vi iverksetter for å beskytte brukernes opplysninger på itslearning Sikkerhetstiltak.
  • Vi lar aldri våre leverandører behandle personopplysninger uten at det er godkjent av kunden. Du kan se en liste over våre underdatabehandlere her. Disse underbehandlerne er juridisk forpliktet til å beskytte brukernes personvern på samme måte som oss.
  • For våre EU/EØS-kunder iverksetter vi strenge tiltak for å sikre at vi overholder GDPR. Vi behandler aldri brukernes personopplysninger utenfor EU/EØS. Vi iverksetter proaktive tiltak for å sikre at kundene våre overholder GDPR. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til vår kundeinformasjonsside om GDPR.
  • I tilfelle et datainnbrudd som kan påvirke kundene våre, vil vi alltid informere kundene våre om dette så snart vi blir oppmerksomme på det.
  • Brukerne våre kan ha rett til å bli informert i detalj om hva personopplysningene deres brukes til og hvilke juridiske rettigheter de har. Brukere anbefales å ta kontakt med institusjonen de er registrert ved eller jobber for for å finne ut mer om dette.

 

Forholdet mellom itslearning og våre kunder er alltid basert på en juridisk kontrakt. Hvis du vil se et eksempel på hvordan vi har inngått en juridisk avtale om behandling av brukernes personopplysninger, kan du ta en titt på vår databehandleravtale.