Gå til innhold

Data- og personvernerklæring

itslearning er opptatt av å beskytte opplysningene dine. Denne erklæringen beskriver hvorfor vi behandler og hvordan vi beskytter personopplysninger.

Hvorfor vi behandler personopplysninger

I likhet med de fleste andre selskaper behandler vi personopplysninger av en rekke årsaker som er listet opp nedenfor. 

Markedsføring og salg
For å markedsføre og selge produktene våre, utvikle kunderelasjoner og samarbeide med partnerorganisasjoner.
Hjelp
For å gi kundene våre støtte, samle inn tilbakemeldinger og svare på spørsmål fra brukere eller allmennheten.
Demosider
Å demonstrere våre tilbud og muligheter ved å la potensielle kunder demonstrere produktene våre.
Portal for utviklere
For å administrere tredjepartsutviklere som har registrert seg i utviklingsportalen vår.
Brukerpanel
Rekruttere brukere til intervjuer og brukervennlighetstester via brukerpanelet vårt.
Idéportal
Samle inn og organisere ideer fra brukerne våre på Ideas-portalen.
Rekruttering
Vurdere og rekruttere kandidater til ledige stillinger i selskapet.

Mens du er på nettstedet vårt, samler vi inn og lagrer informasjon om deg i samsvar med disse retningslinjene og våre retningslinjer for informasjonskapsler. Våre retningslinjer for informasjonskapsler krever at du velger dette for å få tilgang til nettsidene våre.

 

Lovlig grunn til å behandle personopplysninger

Avhengig av formålet er itslearning avhengig av flere lovlige grunner til å behandle personopplysninger.

  • Samtykke - ditt frivillige, uttrykkelige og utvetydige samtykke. Eksempel: Du melder deg på et nyhetsbrev.
  • Kontrakt - En juridisk kontrakt mellom oss og en annen organisasjon. Eksempel: Våre kundekontrakter.
  • Berettiget interesse - Når vi har en betydelig interesse i og behov for å behandle personopplysningene dine, og konsekvensene for deg er ubetydelige. Eksempel: Du besøker nettsidene våre.
  • Lovlig grunn - Loven kan kreve at vi behandler personopplysninger. Eksempel: Regnskapsbestemmelser.

For hver detaljert beskrivelse av formålene våre finner du en henvisning til hvilken lovlig grunn vi baserer behandlingen på.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger

Hvis du befinner deg i EU/EØS, har du juridiske rettigheter knyttet til hvordan vi behandler personopplysningene dine. Rettighetene kan avhenge av årsaken til at vi behandler personopplysninger.

  • Rett til innsyn. Dette inkluderer å be oss om en kopi av personopplysningene dine.
  • Rett til retting. Du har rett til å be oss om å rette feilaktige personopplysninger.
  • Rett til sletting. Du har rett til å be oss om å slette opplysningene dine.
  • Rett til å begrense behandlingen. Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av opplysningene dine.
  • Rett til å protestere. Du har rett til å protestere mot behandling som skjer i forbindelse med
  • Rett til dataportabilitet. Du har rett til å be om at opplysningene dine overføres til en annen organisasjon.

I noen tilfeller er disse rettighetene underlagt visse betingelser og begrensninger. Hvis du vil vite mer om disse rettighetene, kan du kontakte vårt personvernombud, hvis kontaktinformasjon du finner nederst i dette dokumentet.

Du har rett til å kontakte oss og be om at dine rettigheter blir oppfylt. Vi er forpliktet til å besvare forespørselen din innen 30 dager. Hvis vi anser at en forespørsel ikke er gyldig, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten i landet der du bor.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du gjøre det på følgende måter:

Alle forespørsler til itslearning knyttet til personvern vil bli behandlet innen 30 dager.

 

Informasjonen på denne siden gjelder situasjoner der itslearning behandler opplysninger på egen hånd som behandlingsansvarlig. Den gjelder ikke for våre kundesystemer og retningslinjer (itslearning, Fronter, Skoleintra). Hvis du bruker et av produktene våre og vil lese mer om hvordan vi håndterer personvern, vennligst se vår brukerpolicy.Kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige

Med mindre annet er oppgitt, er den behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger:

itslearning AS og dets datterselskaper

itslearning AS
Edvard Griegs vei 1
5059 Bergen Norge

E-post: post@itslearning.com
Telefon: +47 55 23 60 70


Personvernombud

Oppdatert juni 2020
Riikka Turunen
Sanoma Media Finland Oy
PL 18, 00089 Sanoma, Finland
E-post: privacy@itslearning.com
Telefon: +35 89 122 4791
Kommunikasjon må foregå på engelsk.

Tidligere versjon(er):
Personvernerklæring mai 2018