Gå til innhold
Eldre studenter i et klasseromsmiljø
Dansk
8. november 20233 min lesning

Clavis Språk og kompetanse

Oversettelse generert av en AI-oversettelsestjeneste

Clavis tilbyr danskkurs for voksne utlendinger. Undervisningen foregår på CLAVIS, på nettet og på bedrifter eller utdanningsinstitusjoner over hele Danmark.

"Jeg opplever at elevene setter stor pris på itslearning og at de kommer i kontakt og dialog med lærerne.

Det er ofte mye nervøsitet i forbindelse med eksamener og tester vi må gjennomføre. Da er det fint at det finnes en måte å nå oss på som kan bidra til å berolige dem. itslearning gjør det mulig."

Jonas Christensen,
fag Leder 

 

Utfordringen

Skap et trygt miljø for studenter med ulik bakgrunn og teknologisk kompetanse.

CLAVIS er en etablert utdanningsinstitusjon i Danmark som har gjort store fremskritt når det gjelder å tilby et variert utvalg av kompetansegivende kurs.

Deres hovedmål er å tilby opplæring i dansk som andrespråk til voksne, innvandrere og flyktninger. For å nå dette målet har rekkefølge inngått et samarbeid med itslearning, som er en viktig alliert for å nå dette målet.

CLAVIS er opptatt av å ha en engasjerende og brukervennlig plattform som ikke bare er nyttig for elever som har gode lese- og skriveferdigheter, men også for dem som sliter på disse områdene.

Denne tilnærmingen fremmer dialog mellom lærer og elev, muliggjør fleksibel læring, tilbyr multimediamateriell og sporer elevenes fremgang.

CLAVIS' satsing på kontinuerlig læring, relasjonsbygging og støtte utenfor klasserommet har fått elevene til å sette pris på undervisningen, redusert uroen og skapt en følelse av trygghet, noe som har forbedret den generelle læringsopplevelsen.

 

"Man trenger ikke nødvendigvis å kunne lese og skrive for å bruke digital undervisningsteknologi. Det samme gjelder læringsplattformen vår, itslearning. Her kan du laste opp alle typer materiale til læringsplattformen, inkludert lange tekster, men du kan også laste opp video- og lydfiler som målgruppen, som er svake i lesing og skriving, også kan ha nytte av."

Mette Brandt, leder for utdanning

 

315310109_10160766106240101_279017952135035860_n

Løsningen

itslearning tilbyr løsninger som muliggjør god kommunikasjon mellom lærere og elever. Med disse funksjonene føler elevene seg trygge nok til å fortsette å utvikle seg.

  • Multimodale læremidler: Bruken av itslearning gjør det mulig å laste opp ulike typer materiale, inkludert video- og lydfiler. Dette gjør det enklere for studenter som sliter med å lese og skrive, og gir dem en bedre læringsopplevelse.
  • Enkel kommunikasjon mellom lærere og studenter: Institusjonen legger vekt på at lærerne skal være tilgjengelige, slik at studentene kan gå i dialog med dem. Dette fremmer et støttende læringsmiljø og bidrar til at studentene får individuell hjelp.
  • Sporing av studentenes fremgang: Bruken av "360°-rapporter" og statussporing i itslearning gjør det mulig for CLAVIS å overvåke elevenes fremgang og engasjement. Denne datadrevne tilnærmingen bidrar til å identifisere områder der elevene kan trenge ekstra støtte.
  • Fleksibel læring: CLAVIS' tilnærming gjør det mulig for studentene å få tilgang til innholdet på fag selv om de ikke kan delta i undervisningen fysisk. Denne fleksibiliteten er til fordel for studenter som har andre forpliktelser eller som har problemer med å møte opp fysisk.
  • Brukervennlig: Plattformen itslearning tilbyr et sikkert og brukervennlig miljø som gjør det enkelt for studentene å engasjere seg. Dette er spesielt viktig for Clavis' mangfoldige studentmasse, og sikrer inkludering og tilgjengelighet.
  • Studentenes vurdering: Elevene er svært fornøyde med plattformen, siden den gjør det enkelt å kontakte lærerne og laste opp ulike kilder til materiale.

"Med itslearning kan vi opprettholde kontakten med elevene. Ikke bare i undervisningssammenheng, men også utenfor skolen. Det tror jeg er viktig, fordi det kan støtte kontinuerlig læring. Vi kan følge med på nettstudentene og deres bruk av itslearning og de ulike oppgavene de må jobbe med."

Jonas Christessen, fag Leder

 

Resultater

itslearning tilbyr løsninger som muliggjør god kommunikasjon mellom lærere og elever. Med disse funksjonene føler elevene seg trygge nok til å fortsette å utvikle seg, spesielt når det gjelder dansk som andrespråk.

Rundt 5700 studenter går på Clavis, som tilbyr en trygg, hyggelig og støttende atmosfære for voksne innvandrere og flyktninger som søker nye muligheter.

 


Beliggenhet:
Roksilde, København, Aarhus, Ringsted og Holbæk i Danmark.

Fokus:
Undervise i dansk som andrespråk

Bruk av itslearning:
Siden 2013

Studenter:
5,700

RELATERTE ARTIKLER