Hopp til innhold
Modne studenter i et klasseromsmiljø
Dansk
8. november 20233 min å lese

Clavis Språk og kompetanse

Oversettelse generert av en AI-oversettelsestjeneste

Clavis tilbyr danskkurs for voksne utlendinger. Undervisningen foregår hos CLAVIS, på nettet og hos bedrifter eller utdanningsinstitusjoner over hele Danmark.

"Jeg opplever at studentene setter stor pris på itslearning , og at de får mulighet til å komme i kontakt og dialog med lærerne.

Det er ofte mye nervøsitet i forbindelse med eksamener og tester vi skal gjennomføre. Da er det fint at det finnes en måte å nå oss på, som kan bidra til å berolige dem. itslearning gjør det mulig."

Jonas Christensen,
fag Leder 

 

Utfordringen

Skape et trygt miljø for studenter med ulik bakgrunn og teknologisk kompetanse.

CLAVIS er en etablert utdanningsinstitusjon i Danmark som har oppnådd gode resultater med å tilby et variert utvalg av kompetansegivende kurs.

Hovedmålet deres er å tilby opplæring i dansk som andrespråk til voksne, innvandrere og flyktninger. For å oppnå den ønskede suksessen har rekkefølge inngått et samarbeid med itslearning, som er en viktig alliert i arbeidet med å nå dette målet.

CLAVIS er opptatt av å ha en engasjerende og brukervennlig plattform som ikke bare er nyttig for elever som har gode lese- og skriveferdigheter, men også for dem som sliter på disse områdene.

Denne tilnærmingen fremmer dialog mellom lærer og elev, muliggjør fleksibel læring, tilbyr multimediemateriell og følger opp elevenes fremgang.

CLAVIS' satsing på kontinuerlig læring, relasjonsbygging og støtte utenfor klasserommet har ført til at elevene setter pris på CLAVIS, redusert angsten og skapt en følelse av trygghet, noe som har forbedret den generelle utdanningsopplevelsen.

 

"Man trenger ikke nødvendigvis å kunne lese og skrive for å bruke digital undervisningsteknologi. Det samme gjelder læringsplattformen vår, itslearning. Her kan man laste opp alt slags materiale til læringsplattformen, inkludert lange tekster, men man kan også laste opp video- og lydfiler som målgruppen, som er svake i lesing og skriving, også kan ha nytte av."

Mette Brandt , leder for utdanning

 

315310109_10160766106240101_279017952135035860_n

Løsning

itslearning tilbyr løsninger som muliggjør god kommunikasjon mellom lærere og elever. Med disse funksjonene føler studentene seg trygge nok til å fortsette å utvikle seg.

  • Multimodalt læringsmateriell: Bruken av itslearning gjør det mulig å laste opp ulike typer materiale, inkludert video- og lydfiler. Dette gjør det lettere for studenter som sliter med å lese og skrive, og gir dem en bedre læringsopplevelse.
  • Enkel kommunikasjon mellom lærer og student: Institusjonen legger vekt på at lærerne skal være tilgjengelige, slik at studentene kan gå i dialog med dem. Dette bidrar til et støttende læringsmiljø og til at studentene får individuell hjelp.
  • Sporing av elevenes fremgang: Ved hjelp av "360°-rapporter" og statussporing i itslearning kan CLAVIS følge med på elevenes fremgang og engasjement. Denne datadrevne tilnærmingen bidrar til å identifisere områder der elevene kan trenge ekstra støtte.
  • Fleksibel læring: CLAVIS' tilnærming gjør det mulig for studentene å få tilgang til innholdet på fag selv om de ikke kan delta i undervisningen fysisk. Denne fleksibiliteten kommer studenter som kan ha andre forpliktelser eller utfordringer med å delta i fysiske klasser, til gode.
  • Brukervennlig: Plattformen itslearning tilbyr et sikkert og brukervennlig miljø som gjør det enkelt for studentene å engasjere seg. Dette er spesielt viktig for Clavis' mangfoldige studentmasse, og sikrer inkludering og tilgjengelighet.
  • Studentenes anerkjennelse: Studentene er svært fornøyde med plattformen, som gjør det enkelt for dem å kontakte lærerne sine og laste opp ulike kilder til materiale.

"Med itslearning kan vi opprettholde kontakten med elevene. Ikke bare i undervisningssammenheng, men også utenfor skolen. Det tror jeg er viktig fordi det kan støtte kontinuerlig læring. Vi kan følge med på nettstudentene og deres bruk av itslearning og de ulike oppgavene de trenger å jobbe med."

Jonas Christessen ,fag Leder

 

Resultater

itslearning tilbyr løsninger som muliggjør god kommunikasjon mellom lærere og elever. Med disse funksjonene føler elevene seg trygge nok til å fortsette å utvikle seg, spesielt når det gjelder dansk som andrespråk.

Rundt 5700 elever går på Clavis, som tilbyr en trygg, hyggelig og støttende atmosfære for voksne innvandrere og flyktninger som søker nye muligheter.

 


Beliggenhet
Roksilde, København, Aarhus, Ringsted og Holbæk i Danmark.

Fokus:
Undervise i dansk som andrespråk

Bruker itslearning:
Siden 2013

Studenter:
5,700

RELATERTE ARTIKLER