Gå til innhold
aspero -1
Svensk
15. desember 20235 min lesning

Trene, konkurrere, lære: Asperos enhetlige læringstilnærming

Oversettelse generert av en AI-oversettelsestjeneste

Aspero Gymnasieskola er en svensk videregående skole med fokus på idrettsfag. De har i dag tre studiesteder i Sverige: Göteborg, Halmstad og Karlskrona. Det som kjennetegner Aspero, er den banebrytende tilnærmingen til digitalisering i utdanningen. Et engasjement som har vært opprettholdt siden de ble etablert for 21 år siden. Aspero drar full nytte av itslearnings læringsplattform, og har blant annet implementert en enhetlig dokumentasjonsstrategi. Denne strategiske bruken har ikke bare effektivisert de administrative prosessene, men også skapt et enhetlig og brukervennlig miljø for både elever, lærere og foresatte. Den smarte bruken av én plattform på tre skoler har skapt Asperos vinnende plan for å fremme elevenes akademiske og sportslige utvikling.

Prioritet_Serneke_Arena
MalinNermarkAspero

"Opplegget for elevdokumentasjon som vi har nå med itslearning, er blitt veldig bra. Den er uunnværlig i den forstand at hvis vi kaster alle systemene våre opp i luften og analyserer hvilke vi skal beholde, vil vi ikke kvitte oss med denne."

 

Malin Nermark
Administrerende direktør, Aspero Friskolor 

Utfordringen

Å skape kontinuitet og opprettholde en høy undervisningsstandard på tvers av tre skoler og utenfor klasserommet. 

Med tre skoler (Halmstad, Göteborg og Karlskrona) og 815 elever er det en utfordring for Aspero å holde all informasjon tilgjengelig og konsistent, spesielt med elever som ofte er borte på trening eller konkurranse. Med svært praktiske fag som ikke alltid følger samme timeplan eller geografiske plassering, har det vært viktig for Aspero at både lærere og skoler har samme arbeidsmetoder og praksis for dokumentasjon.


Fokuset for Aspero er da ikke bare å gi et enhetlig utdanningstilbud over tre skoler, men også å sikre at elevene har en likeverdig og tilgjengelig utdanning selv når de driver med idrettsaktiviteter.

AndersBrogrenAspero

"En ting jeg ble veldig begeistret for tidlig, var planleggeren, det er min lille favoritt. Både jeg og kollegene mine synes det er veldig tiltalende å kunne sette det opp leksjon for leksjon, ressurser, filer og strukturere det der. Å kunne organisere det på denne måten er også veldig bra for elever som kanskje går glipp av timer på grunn av idrettskonkurranser og trening." 

Anders Brogren
Faglærer, Aspero Gymnasieskola Halmstad

 

håndbolle

Prosessen

Utveksling av pedagogiske metoder og enhetlig vurdering.

Ved å gjennomføre temadager, IT-dager og konferanser har skolen etablert en enhetlig bruk av itslearning på alle tre campusene. På disse samlingene utveksler lærerne erfaringer rundt arbeidsmetoder, formuleringer og vurdering. Anders, en erfaren lærer ved skolen, hevder at Asperos lærerstab skiller seg ut ved å være flinke til å bruke konsekvent dokumentasjon og systematisk gjennomføring av formativ vurdering. Aspero har identifisert en rekke positive aspekter ved sin erfaring med itslearning-plattformen, som omfatter fordeler, løsninger og funksjoner.

 • Elevdokumentasjon: Da Anders Brogren begynte å jobbe som lærer, kunne han bruke flere dager på å utarbeide spesifikke vurderinger til utviklingssamtaler og legge inn identisk dokumentasjon for hver enkelt mentorelev. Nå som de har en intuitiv læringsplattform med elevdokumentasjon er det enkelt å dokumentere gjennom hele året, noe som sikrer  omfattende materiale for utviklingssamtaler der alle parter er godt informert og har tilgang til dokumentasjonen gjennom hele semesteret. På denne måten kan studentene enkelt følge med på egen fremgang.

  Den samme tilnærmingen til elevdokumentasjon gjelder for praktiske idrettstimer, dette gjør det enkelt for elevene å følge med på mål og fremgang. Den store fordelen med itslearning er at elevene får direkte tilbakemeldinger på praktiske øvelser og elementer på plattformen. Lærerne hos Aspero deler bilder, videoer og annet materiale fra treningsøktene, noe som danner grunnlaget for detaljerte prestasjonsvurderinger.

 • Undervisningsplanlegging: itslearning verktøyet ‘Planleggeren’ har blitt en favoritt blant Asperos lærere. Planleggeren tilbyr lærerne et fleksibelt og intuitivt verktøy for å skape og organisere undervisningen. Muligheten til å tilpasse hver leksjon gir friheten til å skreddersy undervisningen med ulike ressurser, og sikre tilgjengelighet for alle elever.

  Planleggeren er spesielt nyttig for elever som går glipp av undervisningstimer på grunn av idrettskonkurranser, treningsøkter eller andre årsaker. Ved å tilby en strukturert oversikt over hver leksjon, inkludert ressurser og materiell, kan disse studentene effektivt ta igjen det de har gått glipp av.

 • Rapportering: Aspero bruker 360-rapporter til å observere, evaluere og analysere studentenes fremgang, noe som gjør det mulig å ta informerte beslutninger. Skolen undersøker trender og tendenser på tvers av studiestedene og legger til rette for informasjonsutveksling. 360-rapportene gir verdifull innsikt i organisasjonens data og støtter strategiske beslutningsprosesser.

  "
  Jeg er veldig fornøyd med 360-rapportene som er tilgjengelige, og som Johan Busck (pedagogisk konsulent hos itslearning) har tilpasset og redigert i henhold til våre behov. Vi lager ulike fag prognoser noen ganger i året der jeg som rektor går inn og leser og analyserer hvilke kurs eller hvilke skoler som trenger ekstra innsats for elevene. Det gir en god oversikt og er veldig verdifullt siden vi har tre forskjellige skoler. " - Malin Nermark, administrerende direktør i Aspero Friskolor


 • Brukervennlig: Studentene synes plattformen er brukervennlig og lett tilgjengelig. Felles arbeid i delte dokumenter fremmer effektivt samarbeid, mens tabellvisningen i planleggingsverktøyet hjelper elevene med å finne tidligere materiale og informasjon. Chat-funksjonen har vist seg å være utmerket for rask kommunikasjon, og muligheten til å sende og motta meldinger direkte via appen har vært spesielt vellykket for både lærere og elever.
 • Video og fjernvurdering: Under pandemien viste det seg at effektiv bruk av læringsplattformen var avgjørende. Den strukturerte plattformen la til rette for en sømløs overgang til fjernundervisning og bidro til dokumentasjon av idrettsstudentenes fremgang, selv under aktiviteter utenfor skolen. Denne innovative bruken av plattformen har fortsatt etter pandemien, der både lærere og elever filmer treningsøkter og deler opptakene for å analysere bevegelser og teknikk. Materialet har utviklet seg til å bli en verdifull ressurs for både lærere og elever. 

"Elevdokumentasjonen er det som når flest roller: elever, lærere, foresatte, mentorer, rektorer, spesialpedagoger og rektor. Også elevhelsetjenesten har tilgang til informasjonen. Det er en stor styrke. Jeg har ikke sett dette på samme måte hos andre leverandører. " 

Malin Nermark
Administrerende direktør, Aspero Friskolor

 

Resultatet

Elevdokumentasjon og planleggingsverktøy:
Nøkkelen til effektiv undervisning på Aspero Gymnasieskolor. 

Bruk av elevdokumentasjon har lettet lærernes arbeidsbyrde betydelig på Asperos tre skoler, særlig når det gjelder vurdering og tilbakemelding. Denne praksisen viser seg å være uvurderlig på en videregående skole med idrettsfokus, der elevene fravær svinger på grunn av treningsøkter og konkurranser.

Asperos bruk av læringsplattformen itslearning, kombinert med integrert elevdokumentasjon, effektiviserer ikke bare undervisningsprosessen, men fungerer også som en viktig ressurs for elever som har fravær i timene på grunn av idrettssarrangementer. Ved å sikre enhetlig undervisning på tvers av de tre skolene har institusjonen overvunnet utfordringene og opprettholdt høy kvalitet på undervisningen uavhengig av elevenes sportslige forpliktelser.

Planleggingsverktøyet har ikke bare blitt populært blant lærerne, men er også et sentralt element i skolens vellykkede strategi for å levere koordinert og effektiv undervisning. Det strukturerte og fleksible miljøet er til fordel for både lærere og elever, og gjør det mulig for hver enkelt elev å følge undervisningen på best mulig måte, selv under idrettsaktiviteter.


Campus:
3 (Göteborg, Halmstad, Karlskrona)

Fokus:
Sport

itslearning bruker:
Siden 2018

Studenter:
815

RELATERAD LÄSNING